CONCERTO PER CALLIDO

CONCERTO PER CALLIDO

JOSIPA LEKO (CRO), orgulje / organo / organ


Giovanni Battista Martini (1706. -1784.) 
Toccata per il Deo Gratias
 
Johann Jacob Froberger (1616. -1667.) 
Canzona in C, FbWV 305
 
Tarquinio Merula (1595? -1665.)
Capriccio cromatico
 
Johann Sebastian Bach (1685. - 1750.)
Pastorella in F, BWV 590
I. Alla Siciliana
II. Allemande
III. Aria
IV. Gigue
 
Giovanni Battista Pergolesi (1710. - 1736.)
Sonata in F
 
Bernardo Storace. (1637.? - 1707.?)
Balletto
 
F. Danksagmiiller (1969.)
Estampie (2007.)
 
Bernardo Pasquini (1637. - 1710.)
Toccata con lo scherzo del cucco
 
Michelangelo Rossi (1601./1602. - 1656.)
Toccata settima
 
Orgulje stoljećima inspiriraju glazbenike, a posebno skladatelje, te predstavljaju srž visoke europske umjetnosti u sferama svjetovnosti i sakralnosti. Iako svaki kutak Europe posjeduje svoju priču i čuva drugačiji razvojni put orguljskih škola, Italija, kao kolijevka vokalne polifonije, monodije i opere, ostvarila je neizmjeran utjecaj izvan svojih geografskih granica, posebice u razdobljima renesanse i baroka. Brojni skladatelji izučavali su razne tehnike skladanja upravo iz pera talijanskih majstora te je njihov utjecaj jasno vidljiv u razvojnoj niti europske "klasične" glazbe, čak i u djelima J. S. Bacha, najvećeg predstavnika baroknog instrumentalnog kontrapunkta. Tako talijanska orguljska glazba proizlazi iz bogate tradicije zborske, posebno crkvene glazbe koja se njegovala u velikim središtima poput crkve Sv. Marka u Veneciji (cori spezzati), orgulje su u jednom trenutku povijesti dobile ulogu ekvivalenta zboru — gregorijanski koral je poslužio kao tema za brze, improvizirane notne vrijednosti (diminuzioni) koje su kasnije postale samostalne kompozicije za instrumente s tipkama. Istra je stoljećima bila dio Serenissime i prigrlila neke aspekte umjetnosti koji su postali neizostavni djelovi kulturnog identiteta. Orgulje čuvenog venecijanskog graditelja Gaetana Callida iz 1797. godine i danas svjedoče o važnosti pojedinih mjesta poput Motovuna — kroz ovaj koncerti dalje naglašavamo neprocijenjivu vrijednost ovog spomenika kulture čiji povratak u matičnu crkvu Sv. Stjepana s nestrpljenjem očekujemo, kako bi nakon dugačke tišine ponovno mogli čuti raskošan pjev kraljice instrumenata u svom punom sjaju

Upute posjetiteljima:

Sukladno epidemiološkim uvjetima usuglašenim sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije u cilju sprječavanja širenja bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koncertu u Bujama 18. kolovoza 2021. godine može prisustvovati ograničen broj posjetitelja (50 osoba). Obavezna je dezinfekcija ruku i dobrodošlo je održavanje fizičke distance stoga preporučamo raniji dolazak na događanje kako bismo izbjegli stvaranje gužve.

Zbog epidemioloških mjera potrebna je rezervacija mjesta na tel: 098/335416, na adresu: organum@organum-histriae.com i na Facebook stranici https://www.facebook.com/organumhistriae (messenger).

Istruzioni agli spettatori

In conformità con le condizioni epidemiologiche concordate con il Comando della Protezione Civile della Regione Istriana, al fine di prevenire la diffusione della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2, al concerto a Buie il 18 agosto 2021 puo' partecipare un numero limitato di spettatori (50 persone). La disinfezione delle mani è obbligatoria ed è gradito il mantenimento del distanziamento sociale, quindi consigliamo di arrivare all'evento in anticipo per evitare di creare code.

A causa della situazione epidemiologica Vi preghiamo di prenotare il Vostro posto via tel: 098/335416, indirizzo email: organum@organum-histriae.com e via pagina Facebook https://www.facebook.com/organumhistriae (messenger).

Instructions to the audience

In accordance with the epidemiological conditions agreed with the Command of the Civil Protection of the Istrian Region, in order to prevent the spread of the COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus, a limited number of spectators can participate in the event in Buje, August 18, 2021 (50 people ). Hand disinfection is mandatory and maintaining social distancing is welcome, so we recommend arriving at the event early to avoid creating queues.

Due to the epidemiological situation, please book your seat via tel: 098/335416, email address: organum@organum-histriae.com or via Facebook page https://www.facebook.com/organumhistriae (messenger).

Zahvaljujemo: Župnim uredima Buje / Buie, Katedrala Pula, Motovun, Sveti Lovreč Pazenatički i Porečko – Pulskoj biskupiji