Biografije umjetnika

La Rossignol

LA ROSSIGNOL, ansambl specijaliziran za izvođenje rane glazbe i plesa, bavi se proučavanjem povijesnih izvora, organologije i ikonografije još od davne 1987. godine. Ansambl ostvaruje svoj umjetnički rad gostujući na prestižnim festivalima po čitavom svijetu: Italija, Švicarska, Francuska, Njemačka, Izrael, Tunis, Alžir, Egipat, Rusija, Grčka, Indija, Kina, Japan, Rumunjska, Cipar, Španjolska, Sirija, Libanon, Maroko, Slovenija, Hrvatska, Švedska, Kolumbija, Nizozemska, Danska, Finska, Skandinavija, Kazahstan, Bolivija, Venecuela, Hong Kong, SAD, Saudijska Arabija, Paragvaj, Portugal, Belgija, Indonezija, Vijetnam, Bahrein, Češka, Mjanmar…). Pozvani su u članstvo CID-u (Conseil International de la Danse), surađivali su s RAI, MEDIASET, TSI te sudjelovali u raznim projektima u kinematografiji (‘’Il mestiere delle armi’’, film Ermanna Olmija i ‘’Romeo & Juliet’’, film Carla Carleija). Djeluju kao umjetnički savjetnici i voditelji, podučavaju mlade buduće učitelje te stvaraju glazbu za kazališne predstave. Ansambl je snimio preko 20 nosača zvuka rane glazbe.

www.larossignol.com

https://www.youtube.com/channel/UCt9czuHyidOduYWjyRlWMaw

Renata Bauer

RENATA BAUER diplomirala je orgulje i klavir na ljubljanskoj Akademiji za glasbo sa najvišom ocjenom u klasi prof. Huberta Berganta i Zdenke Novak. Nakon diplome klavirsko znanje usavršava na beogradskom Fakultetu muzičkih umetnosti u klasi prof. Olge Jovanović, a orguljsku specijalizaciju na postdiplomskim studijama kod prof. Huberta Berganta, koje zaokružuje završnim cjelovečernjim koncertom sa djelima Maxa Regera. Vrijeme studija te postdiplomskog studija obilježava njen profesor i mentor, ugledni slovenski pedagog i koncertant Hubert Bergant. Utjecaj njegove orguljske škole i rad nastavlja kao redovita profesorica na Akademiji za glasbo u Ljubljani. Solističke orguljske recitale ostvaruje u Engleskoj, Norveškoj, Češkoj, Slovačkoj, Švicarskoj, Italiji i Hrvatskoj. Sudjeluje u žirijima na natjecanjima mladih orguljaša u Sloveniji, Hrvatskoj i Češkoj. Vodi masterclasse i umjetnička voditeljica je Ljetnog orguljskog ciklusa Franc Goršič u Ljubljani.

https://www.youtube.com/channel/UCYn9IuRizx11MWLrc4crZYQ

https://www.facebook.com/renata.bauer.73

Daniel Martín Salvador

DANIEL MARTÍN SALVADOR španjolski je koncertni orguljaš s prebivalištem u Rusiji. Viši je predavač orgulja na Kraljevskom glazbenom konzervatoriju u Madridu te gostujući profesor orgulja na Moskovskoj državnoj akademiji Gnessin. Studirao je orgulje kod M. del Barce i pohađao majstorske tečajeve kod maestra kao što su L. Tagliavini, P. Farago, M. Torrent itd. Osim orgulja, studirao je i kompoziciju, muzikologiju, dirigiranje te pedagogiju na Kraljevskom glazbenom konzervatoriju u Madridu i Konzervatoriju P. I. Čajkovskog u Moskvi, a usavršavao se i na brojnim seminarima (A. Plog, A. Tchaikovsky…). Djela su mu više puta izvođena na međunarodnim festivalima suvremene glazbe. Intenzivno koncertira u brojnim međunarodnim koncertnim dvoranama, a kao orguljaš sudjeluje u velikim projektima kao što su izvedbe cjelovitog orguljskog opusa G. F. Händela, svih crkvenih sonata W. A. Mozarta i svih duhovnih kantata J. S. Bacha (od 2017. do danas), u kojima osim continua paralelno izvodi cjelovite korale za orgulje. Sudjelovao je kao član žirija na međunarodnim orguljaškim natjecanjima (2017., 2019., 2021.). Trenutačno je naslovni orguljaš Papinske bazilike San Miguel (Madrid) i umjetnički direktor Međunarodnog ciklusa orguljaških koncerata u rečenoj Bazilici te rezidentni umjetnika Luteranske katedrale u Moskvi.

@d.salvador_organ

Elena Roce

ELENA ROCE (1994.) rođena je u Puli, gdje je završila osnovno i srednjoškolsko glazbeno obrazovanje. Nakon uspješno položene mature iz orgulja u klasi mr.art E. Kancelara upisuje MA Zagreb. Godinu dana kasnije maturirala je i solo pjevanje u klasi C. Pelčića, mag.art. Dobitnica je nekoliko regionalnih i državnih nagrada (kategorije orgulje, pjevanje i komorni sastavi) te polaznica orguljaških i pjevačkih seminara (E. Kirkby, K. Livljanić, J. Cabré, V. Gyura, T. Ospital, L. Robilliard, R. Bot, T. Trotter, B. van Oosten, H. van der Kamp, C. McFadden, F. Del Sordo, F. Di Lernia, P. van Dijk…). Koncertira kao solo orguljašica i korepetitorica u raznim komornim sastavima te kao pjevačica na festivalima u Hrvatskoj i šire (Dvigrad festival, Zrin fest, Koncerti u Eufrazijani, Renesansni festival Koprivnica, Vukovar festival, Glazbene večeri sv.Josipa u Karlovcu, koncerti u palači Dverce, Koncertna sezona u Lipiku, ciklus koncerata Arheološkog muzeja Zagreb, ciklus Heferer, Anabasis, Orguljski festival ''Petar Nakić'', Kaasmarkt orgelconcert - Grote Sint Laurenskerk Alkmaar, Concerts in Singelkerk, Waalsekerk lunchkoncert, Grote Sint Jan Kerk Gouda itd. Od 2012. obnašala je funkciju dirigentice i orguljašice Katedrale Uznesenja BDM Pula do odlaska na studij u Zagreb gdje se priključila Oratorijskom zboru Cantores Sancti Marci i renesansnom ansamblu Marco Polo. 2017. godine djeluje i kao vanjska suradnica Glazbene škole Karlovac te producentica na orguljaškom festivalu Organum Histriae (2020. preuzima i umjetničko – organološko vodstvo). 2018. primljena je na Erasmus + studentsku razmjenu na Conservatorium van Amsterdam (klasa prof. M. Havinga) tijekom koje je u nekoliko navrata sudjelovala na međunarodnom zborskom projektu ''Meesters & Gezelen'' čije mentorstvo potpisuju G. Berghs, N. Schweckendiek i M. Romano. Po uspješno završenoj diplomi u Zagrebu 2019. upisala je magistarski studij orgulja u Amsterdamu (klasa prof. M. Havinga) te diplomirala u svibnju 2022., a od jeseni 2020. započela je preddiplomski studij pjevanja na odsjeku za ranu glazbu u klasi prof. X. Meijer. Posljednjih nekoliko godina širi svoje interese i na području organologije, zbog čega kontinuirano proučava orguljsku baštinu Istre i povezanost s tradicijskom glazbom, što je opisala u diplomskim radovima ''Orgulje venecijanske tradicije na istarskom poluotoku'' i ''Petar Nakić – The influencer''. S kolegom K. Klarićem 2019. osnovala je ''Udrugu za promicanje i očuvanje orguljaške baštine Organum Histriae''.

Krešimir Klarić

KREŠIMIR KLARIĆ (Karlovac, 1994) - Završio je studij orgulja (2019)  magna cum laude u klasi red. prof. dr. art. Lj. Očić i studij kompozicije (2021) u klasi red. prof. mr. art. B. Šipuša na MA Zagreb. Redovito pohađa seminare interpretacije i improvizacije kod brojnih domaćih i stranih pedagoga kao što su T. Ospital, R. Perucki, C. Bossert, G. Rost, H. Fagius, N. Laube, F. Del Sordo, H. Fairs, W. Kogert, F. di Lernia, P. Mašić, A. Knešaurek. Nastupa U Hrvatskoj i inozemstvu u sklopu međunarodnih festivala (Festival Orgulje Heferer, Ars organi Sisciae, Vukovarski festival komorne glazbe, Organum Histriae, Festival Petar Nakić na Rabu, Dvigrad festival, Sonus coelestis u zagrebačkoj katedrali, ciklus koncerata studenata orgulja Muzičke akademije Anabasis, Salon Očić…), dok na natjecanjima osvaja nagrade u kategorijama orgulja i solfeggia (šest prvih i tri druge nagrade). Kao orguljaš sudjeluje u projektima izvedbe velikih djela sa zborom i orkestrom, Liturgia domestica Aleksandra Grečanjinova u Bazilici Presvetog Srca Isusova u Zagrebu s Akademskim zborom Palma (2014.) te u ciklusu Lisinski subotom u suradnji sa Simfonijskim orkestrom i zborom Muzičke akademije u izvedbi djela Mors et vita skladatelja Charlesa Gounoda (2016 Aktivno se bavi proučavanjem i izvođenjem improvizacija. Kao student kompozicije ostvario je nekoliko zapaženih izvedbi vlastitih kompozicija među kojima se posebno ističu izvedbe kvarteta „Kristalle des Stillstands“ za violinu, violončelo, klarinet i klavir u 9 stavaka. U sklopu Muzičkog biennala (Knapanje) u Zagrebu 2019. godine praizvedena je kompozicija „Die Nachtmusik“ za gudački orkestar i klavir. Ističe se suradnja s kolegom Lovrom Stipčevićem na ostvarenju zajedničke skladbe za komorni ansambl i elektroniku koja je realizirana na Muzičkom biennalu 2021. godine. Na studiju kompozicije diplomirao je obranivši svoj rad: Koncert za orgulje i orkestar “Die Suche nach dem Licht”, za koji je dobio Dekanovu nagradu. Koncert za orgulje je, kao solist, praizveo u KD Lisinski uz Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem maestra Ivana Josipa Skendera u siječnju 2022. godine.  Djela mu se izvode u Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji i Njemačkoj. Glavni je orguljaš Nacionalnog svetišta sv. Josipa i župe Blažene Djevice Marije Snježne u Karlovcu te župe Presvetog Srca Isusovog u Karlovcu, a često djeluje kao orguljaš u Požeškoj Katedrali. U glazbenoj školi u Karlovcu predaje na instrumentalnom i teoretskom odjelu. Uz Elenu Roce djeluje kao dopredsjednik udruge  «Organum Histriae» koja organizira istoimeni međunarodni orguljski festival.

CANTORES SANCTI MARCI, Oratorijski zbor crkve Sv. Marka, Zagreb

Oratorijski zbor Crkve sv. Marka Cantores sancti Marci osnovan je 1988. obnavljanjem tradicije slavnoga Oratorijskog zbora Crkve sv. Marka osnovanog 1920. Svojim djelovanjem njeguje kulturnu baštinu hrvatske sakralne glazbe i obogaćuje repertoar izvedbama stranih umjetničkih djela koja se rijetko čuju u Hrvatskoj. Svake godine ostvaruje desetak cjelovečernjih koncerata, a nedjeljama u crkvi sv. Marka izvodi mise hrvatskih i stranih autora na visokoj umjetničkoj razini, čime privlači velik broj turista te promovira hrvatsku kulturu. Cantoresi surađuju s brojnim ansamblima, poput Zbora Hrvatske radiotelevizije (ciklus „Sfumato“, koncerti „Glazba i grad“), Hrvatskog baroknog ansambla, Dubrovačkog simfonijskog orkestra te Hrvatskog komornog orkestra (s kojim je praizveo operu „Jelka“ Blagoja Berse), i nastupaju na gotovo svim relevantnim manifestacijama u Hrvatskoj: Varaždinskim baroknim večerima, Glazbenim večerima u sv. Donatu, Muzičkom biennalu u Zagrebu, Dubrovačkim ljetnim igrama, kao i na otvaranju i zatvaranju festivala Dubrovnik u pozno ljeto. Oratorijski zbor Crkve sv. Marka snimio je i nekoliko nosača zvuka s hrvatskom sakralnom glazbom. Na zadnjem, nazvanom Ossana va višnih, koji je izdan u suradnji s Croatia Recordsom 2018., nalaze se tri poznate hrvatske mise. Mnogi poznati dirigenti vodili su Cantorese:  F. Dugan, M. Pozajić, V. Kranjčević, I. Repušić i T. Fačini su samo neki od njih. 2011. godine, zborsku palicu preuzima dirigent maestro J. P. Petrač, koji s Cantoresima osvaja mnoge domaće i međunarodne nagrade: dvije zlatne plakete i posebnu nagradu 2013. na međunarodnom natjecanju „Bratislava Cantat“, zlatnu plaketu, prvo mjesto i posebnu nagradu na „Dvanaestom zborskom natjecanju Zagrebački glazbeni podij“ u Zagrebu 2014., zlatnu plaketu i posebnu nagradu na međunarodnom zborskom natjecanju „Ohrid Choir Festival 2015“, dvije zlatne plakete i prvo mjesto na „Trinaestom zborskom natjecanju Zagrebački glazbeni podij“ u Zagrebu 2016., dvije zlatne medalje na najprestižnijem europskom zborskom natjecanju „European Choir Games“ u Rigi 2017., zlatnu medalju na „Međunarodnom festivalu zborova Zlatna vila“ u Prijedoru (2018.) te dvije zlatne plakete i pehar Hrvatskog društva skladatelja na 15. natjecanju hrvatskih pjevačkih zborova Zagreb 2020.

https://www.facebook.com/cantores.sancti.marci

Jurica Petar Petrač

JURICA PETAR PETRAČ (Zagreb, 1985.) glazbu je studirao na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2009. g. diplomirao studij glazbene teorije, a 2021. zborsko dirigiranje u klasi Tomislava Fačinija. U dobi od 17 godina osniva Mješoviti pjevački zbor Capella miércoles, a od 2008. do 2014. godine bio je i glazbeni voditelj pjevačkog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Capella juris s kojim osvaja nagrade na natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu (Zagreb, Ohrid, Prag, Split, Varšava). Godine 2011. postaje i glazbeni voditelj Oratorijskog zbora crkve sv. Marka u Zagrebu, Cantores sancti Marci, s kojim osvaja niz prvih međunarodnih nagrada (Niš, Bratislava, Zagreb, Ohrid, Prijedor, Riga). Njegova umjetnička aktivnost obuhvaća stalno glazbeno oblikovanje nedjeljnih liturgijskih slavlja u crkvi sv. Marka te koncertne nastupe uz Oratorijski zbor s kojim izvodi bogat a cappella repertoar širokog dijapazona, od Srednjeg vijeka do današnjih dana te oratorijska djela uz suradnje sa Simfonijskim orkestrom HRT-a, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Hrvatskim komornim orkestrom te Hrvatskim baroknim ansamblom. Od 2015. godine član je vokalnog ansambla Antiphonus. Usavršavao se s raznim vokalnim (M. Gojčeta Silić, B. Falinska, K. Livljanić) i dirigentskim pedagozima (C. Metters, D. Reuss, M. Korovitch, S. Carrington, V. Kranjčević, H. Speck, D. Danzmayer, M. Tarbuk, N. Schweckendick). Osnovao je međunarodni vokalni ansambl i radionicu Viatores mundi 2018. godine. Profesor je glazbenih teoretskih predmeta u Glazbenoj školi Blagoja Berse u Zagrebu, a od 2019. godine surađuje s klapom Cesarice. 2022. godine izabran je za glazbenog voditelja-dirigenta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

http://jppetrac.com/

Zahvaljujemo: Župnim uredima Buje / Buie, Katedrala Pula, Motovun, Sveti Lovreč Pazenatički i Porečko – Pulskoj biskupiji