Impressum

Suorganizatori:

Udruga za promoviranje i očuvanje orguljaške baštine 'Organum Histriae' Pula
Elena Roce, predsjednica
Krešimir Klarić, dopredsjednik

Općina Sveti Lovreč

Prijevodi:

Rosanna Bubola (TAL),
Klarić / Roce (ENG)

Fotografije:

orgulje : Klub amaterske fotografije KAF Sveti Lovreč,
Udruga Fotovun - Motovun
ostalo: ljubaznošću umjetnika, pismohrana projekta

Grafički dizajn plakata i grafička priprema:

Studio Partum

Izrada internet stranica:

Marinko Dragojević

Priprema instrumenata:

Cav Francesco Zanin Organi, mr.art.
Eduard Kancelar

Video i audio snimanje i produkcija za YouTube:

Rose Art video produkcija d.o.o.
   

Zahvaljujemo: Župnim uredima Buje / Buie, Katedrala Pula, Motovun, Sveti Lovreč Pazenatički i Porečko – Pulskoj biskupiji