Impressum

Suorganizatori:

Pučko otvoreno učilište Buje
Lifestyle - d.o.o. za kulturno umjetnilke djelatnosti Šišan
Udruga za promoviranje i očuvanje orguljaške baštine 'Organum Histriae' Pula

Za nakladnike:

Rosanna Bubola, prof.,
Vedrana Koceić, prof.,
Elena Roce, mag.mus.prof.orgulja

Umjetnička i organološka voditeljica i producentica:

Elena Roce, mag.mus.prof.orgulja

Umjetničko-organološki savjetnik i asistent produkcije:

Krešimir Klarić, mag.mus.prof.orgulja

Prijevodi:

Iva Burić Bučaj (talijanski),
Jelena Gugić (engleski)

Fotografije:

orgulje : Klub amaterske fotografije KAF Sveti Lovreč,
Udruga Fotovun - Motovun
ostalo: ljubaznošću umjetnika, pismohrana projekta

Grafički dizajn plakata i grafička priprema:

Vladimir Resner

Odnosi s javnošću:

Vedrana Koceić, prof.

Izrada internet stranica:

Marinko Dragojević

Priprema instrumenata:

Cav Francesco Zanin Organi, mr.art.
Eduard Kancelar

Video i audio snimanje i produkcija za YouTube:

Rose Art video produkcija d.o.o.