MUSICA AFFETTUOSA

MUSICA AFFETTUOSA

Branko Mihanović - oboa
Ljerka Očić - orgulje (HR)


Bernardo Pasquini (1637. – 1710.)
Toccata IV

Luka Sorkočević (1734. – 1789.)
Sonata u A-duru za obou i orgulje
Andante – Adagio –  Allegro

Domenico Zipoli (1688. – 1726.)
Sonata per organo (della Sonata Op.V.Nr.7 di A. Corelli)
Preludio – Corrente – Sarabanda –  Giga

Francesco Geminiani (1687. – 1762.)
Sonata u e-molu za obou i orgulje
Adagio – Allegro – Largo – Vivace

Giovanni Battista Martini (1706. – 1784.)
Elevazione / Toccata per organo

Giovanni Sammartini (c. 1700 – 1775.)
Sonata u G-duru za obou i orgulje
Andante – Allegro – Affettuoso – Allegro assai

Koncept afekata bio je i ostao dominantan u cijelom baroknom razdoblju, određujući gotovo svaki aspekt bavljenja glazbom. Affetto - kao glavni pokretač glazbene invencije -  jednakom je mjerom uključenu stvaralaštvo talijanskih ili pak hrvatskih skladatelja ranobaroknog i baroknog razdoblja čija djela su večeras uvrštena u koncertni program. Glazba se od davnina povezivala ne samo s afektima, već su se uočavale i njezine moći na najrazličitijim područjima. Etička i iscjeliteljska moć glazbe provlači se kroz srednjovjekovne spise uz ezoterični pojam musica speculativa sve do razdoblja baroka. Dok je renesansna glazba težila za glazbenim opisom emocija proizašlih iz samog teksta skladbe, barokno se razdoblje ulogom afekata koristilo u težnji da se postigne što veća glazbena ekspresivnost. Barokna ideja prvenstveno se odnosila na pokretanje ljudskog duha na ganuće i podrazumijevala je pobuđivanje emocija kod slušatelja. One su, iako ponekad nepredvidive u svojoj spontanosti, uvijek esencijalno prisutne u  prijenosu onog transcedentalnog na ovu našu materijalističku razinu bilo da se radi o baroknom, klasicističkom ili čak modernom glazbenom stilu.
Bez emocije nema Glazbe, nema Uvida koji nam je omogućen upravo Glazbom!

Tekst: Ljerka Očić

Uredila Valentina Badanjak Pintarić

Upute posjetiteljima:

Sukladno epidemiološkim uvjetima usuglašenim sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije u cilju sprječavanja širenja bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koncertu u Bujama 18. kolovoza 2021. godine može prisustvovati ograničen broj posjetitelja (50 osoba). Obavezna je dezinfekcija ruku i dobrodošlo je održavanje fizičke distance stoga preporučamo raniji dolazak na događanje kako bismo izbjegli stvaranje gužve.

Zbog epidemioloških mjera potrebna je rezervacija mjesta na tel: 098/335416, na adresu: organum@organum-histriae.com i na Facebook stranici https://www.facebook.com/organumhistriae (messenger).

Istruzioni agli spettatori

In conformità con le condizioni epidemiologiche concordate con il Comando della Protezione Civile della Regione Istriana, al fine di prevenire la diffusione della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2, al concerto a Buie il 18 agosto 2021 puo' partecipare un numero limitato di spettatori (50 persone). La disinfezione delle mani è obbligatoria ed è gradito il mantenimento del distanziamento sociale, quindi consigliamo di arrivare all'evento in anticipo per evitare di creare code.

A causa della situazione epidemiologica Vi preghiamo di prenotare il Vostro posto via tel: 098/335416, indirizzo email: organum@organum-histriae.com e via pagina Facebook https://www.facebook.com/organumhistriae (messenger).

Instructions to the audience

In accordance with the epidemiological conditions agreed with the Command of the Civil Protection of the Istrian Region, in order to prevent the spread of the COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus, a limited number of spectators can participate in the event in Buje, August 18, 2021 (50 people ). Hand disinfection is mandatory and maintaining social distancing is welcome, so we recommend arriving at the event early to avoid creating queues.

Due to the epidemiological situation, please book your seat via tel: 098/335416, email address: organum@organum-histriae.com or via Facebook page https://www.facebook.com/organumhistriae (messenger).

Zahvaljujemo: Župnim uredima Buje / Buie, Katedrala Pula, Motovun, Sveti Lovreč Pazenatički i Porečko – Pulskoj biskupiji