L'ORCHESTRE À QUATRE MAINS

L'ORCHESTRE À QUATRE MAINS

Elena Roce i Krešimir Klarić, orgulje četveroručno


Georg Friedrich Händel (1685. – 1759.)
Water music, druga suita, HWV 349
Allegro - Alla hornpipe

Johann Sebastian Bach (1685. – 1750.)
Pièce d'Orgue, BWV 572

Wolfgang Amadeus Mozart (1756. – 1791.)
Eine kleine Nachtmusik, KV 525 –  Allegro

Franz Schubert ( 1797. – 1828. )
Fuga u e-molu, D. 952, op. 152

Camille Saint-Saëns (1835. – 1921.)
Danse Macabre, op. 40

Krešimir Klarić (1994.)
Improvizacija

Antonín Dvořák (1841. – 1904.)
Deveta simfonija Iz Novoga svijeta, op. 95 – Allegro con fuoco

Orgulje i simfonijski orkestar usporedno su se razvijali i rasli. Kako je orkestar dobivao sve više instrumenata i instrumentalnih grupa da bi mogao stvoriti što više različitih boja i što više zvuka, tako su orgulje postajale sve veće i kompliciranije. Izumljeni su novi registri jer je težnja za imitacijom orkestra postajala sve veća, ne samo kao hir kompozitora, nego i kao potreba s obzirom da mnogi gradovi nisu bili u mogućnosti osnovati i plaćati simfonijski orkestar. Mnogi gradovi su zato za svoje gradske vijećnice i crkve gradili velike orgulje kako bi mogle izvoditi simfonijsku glazbu. Umjesto stotinjak glazbenika, grad je na plaći držao jednog ili dva gradska orguljaša koji su velika simfonijska djela prerađivali za izvedbu na orguljama. U to se vrijeme u Franscuskoj pojavljuje pojam simfonijskih orgulja jer su orgulje postale toliko snažan instrument da su mogle izvoditi simfonijsku glazbu gotovo jednako vjerno kao i sam simfonijski orkestar. Program L’orchestre a quatre mains je fokusiran na obrade djela pisanih za orkestar, od baroka do romantizma, u izvedbi dvoje orguljaša: četiri ruke i četiri noge, odnosno dvije osobe kao jedan dirigent upravljaju mehaničkim orkestrom. Uz obrade najpoznatijih djela Händela, Mozarta, Dvořâka i Saint-Saënsa; na programu je i skladba Franza Schuberta pisana upravo za dva orguljaša. Ta je Fuga inspirirana onima kakve je skladao i veliki Bach, čiju ćemo glazbu slušati u trodjelnoj fantaziji Piece d’orgue čiji će središnji stavak (tutti orkestar) omogućiti orguljama Pulske katedrale da ozvuče svu svoju raskoš. Duboka čežnja za starim vremenima i rodnim krajem, koju je Antonin Dvořak oslikao osobito u posljednjem stavku Devete simfonije (skladane u SAD), aktualno odjekuje i u „novom normalnom“ koje živimo čeznutljivo se prisjećajući boljih i bezbrižnijih vremena. Improvizacija na orguljama - skladanje na licu mjesta, odabir glazbe u trenutku stvaranja kada orguljaš svirajući unaprijed bira ideje, stil i oblik skladbe - je vještina koja se u orguljaškom svijetu stoljećima prenosi na nove generacije. Dobra improvizacija je ona koja ima sve odlike jedne izrađene, napisane kompozicije. Improvizacija na ovom koncertu, inspirirana istarskim freskama, povezuje Saint-Säensov Danse Macabre s freskom Mrtvački ples u crkvici sv. Marije kod Berama na Škrilinah. Jedna istarska glazbena tema na koju se improvizira služi kao vezivno tkivo koje spaja različite medije – sliku i glazbu,  te različite krajeve – Francusku i Istru.

Tekst: Krešimir Klarić

Uredila: Valentina Badanjak Pintarić

Upute posjetiteljima:

Sukladno epidemiološkim uvjetima usuglašenim sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije u cilju sprječavanja širenja bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koncertu u Bujama 18. kolovoza 2021. godine može prisustvovati ograničen broj posjetitelja (50 osoba). Obavezna je dezinfekcija ruku i dobrodošlo je održavanje fizičke distance stoga preporučamo raniji dolazak na događanje kako bismo izbjegli stvaranje gužve.

Zbog epidemioloških mjera potrebna je rezervacija mjesta na tel: 098/335416, na adresu: organum@organum-histriae.com i na Facebook stranici https://www.facebook.com/organumhistriae (messenger).

Istruzioni agli spettatori

In conformità con le condizioni epidemiologiche concordate con il Comando della Protezione Civile della Regione Istriana, al fine di prevenire la diffusione della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2, al concerto a Buie il 18 agosto 2021 puo' partecipare un numero limitato di spettatori (50 persone). La disinfezione delle mani è obbligatoria ed è gradito il mantenimento del distanziamento sociale, quindi consigliamo di arrivare all'evento in anticipo per evitare di creare code.

A causa della situazione epidemiologica Vi preghiamo di prenotare il Vostro posto via tel: 098/335416, indirizzo email: organum@organum-histriae.com e via pagina Facebook https://www.facebook.com/organumhistriae (messenger).

Instructions to the audience

In accordance with the epidemiological conditions agreed with the Command of the Civil Protection of the Istrian Region, in order to prevent the spread of the COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus, a limited number of spectators can participate in the event in Buje, August 18, 2021 (50 people ). Hand disinfection is mandatory and maintaining social distancing is welcome, so we recommend arriving at the event early to avoid creating queues.

Due to the epidemiological situation, please book your seat via tel: 098/335416, email address: organum@organum-histriae.com or via Facebook page https://www.facebook.com/organumhistriae (messenger).

Zahvaljujemo: Župnim uredima Buje / Buie, Katedrala Pula, Motovun, Sveti Lovreč Pazenatički i Porečko – Pulskoj biskupiji