Navigation Content
  1. Orgulje u Istri

    Orgulje porečko-pulske biskupije

    Na području današnje Hrvatske orgulje se prema sačuvanim pisanim izvorima pojavljuju u 14 stoljeću, što ne znači da ih nije bilo i ranije. Mnogi arhivi iz ranijih razdoblja nestali su u ratnim vihorima i katastrofama (požari, kuga i potresi), pa o orguljama iz ranijih razdoblja možemo tek nagađati. U razdoblju od 16. da konca 19. stoljeća podaci o orguljama su potpuniji pa po njima možemo zaključiti da su orgulje iz tog vremena u crkvama južne Hrvatske jednake orguljama u sjevernoj Italiji, dok su u sjevernoj Hrvatskoj jednake orguljama u srednjoj Europi. Razlika je u broju orgulja i u njihovoj veličini što je ovisilo o veličini sakralnih objekata i ekonomskoj snazi naručitelja. Dakako, bilo je oscilacija uvjetovanih razdobljima rata i mira u pojedinim regijama.

    Među regijama južne Hrvatske Porečko-pulska biskupija prednjači po broju instrumenata sa ukupno njih 46. Mnoge od njih pripadaju prema A i B kategorije prema povijesnom značaju.

    Orgulje su radi svoje veličine, složenosti, prilagodljive snage tona i skladne zvučnosti prihvatljive svim društvenim slojevima. Namjena im je bila liturgijska, ali i koncertna. Imala ih je svaka značajnija crkva, a svjedočile su o ekonomskoj moći i kulturnoj razini sredine u kojoj su postojale. Crkva koja je imala orgulje upošljavala je jednog ili dva profesionalna glazbenika, kapelnika i orguljaša što je utjecalo na razvoj glazbe i u crkvi, i u mjestu. Jednom riječju, orgulje su poticale razvoj glazbene umjetnosti i ostavile su snažan pečat u našoj glazbenoj povijesti.

Navigation Content